Technologie výstavby roubenek

Roubené rodinné domyRoubené domy jsou stavby, jejíž stěny jsou postaveny roubenou technikou. Trámy, ukládané na sebe ve vodorovné poloze, jsou v rozích propojeny různými typy tesařských zámků. V počátcích se používaly neopracované kmeny, až později se prosadily trámy opracované (hraněné) které, zajišťují lepší soudržnost roubené stavby. Klasickým prvkem roubených domů je tzv. hliněný výmaz ve spárách trámů, který se na povrchu opatřuje vápenným nátěrem.


Výstavba roubeného domuJednotlivé trámy roubenky se navršují na sebe a tím vytvářejí nosnou stěnu. V drtivé většině případů se v našich končinách na roubenky používalo smrkové dřevo. Jedinou výjimkou je úplně spodní prahový trám, který byl často z dubového dřeva (je odolnější vůči povětrnostním podmínkám) a byl umisťovaný na podezdívku, která byla z kamene. Trámy roubeného domu bývaly konzervovány tzv. volskou krví (tmavě červená až černohnědá směs hovězí krve a vápenného mléka).

Interiér roubenkyJako izolace byla mezi trámy kladena mechová nebo slaměná výplň spolu s jílovitou hlínou, do níž byly přidány zvířecí chlupy, lněné a konopné pazdeří a vlákna z kopřivových stonků. Výmaz z hlíny ve spárách byl na povrchu zarovnán, vyhlazen a opatřen vápennou vrstvou (čistě bílý, nebo blankytně modrý). Nátěr byl obnovován, a vznikala několik milimetrů silná vrstva nátěrů.

V dnešní době se často používá přírodní ovčí vlna - jako tepelný izolant, která se ukládá do vyfrézované drážky. Výmaz hlíny již nahradily přírodní oleje a vosky, které dřevu propůjčují krásné odstíny a hlavně dlouhodobou ochranu.


 

Nabídka dřevostaveb

Nabídka nízkoenergetických dřevostaveb Lucern s.r.o. Nabídka srubových domů Monivet s.r.o. Nabídka roubených domů Monivet-Tajga s.r.o.