Technologie výstavby srubů

Srub je dřevostavba vybudovaná z vodorovně kladených trámů nebo lafet. Sruby byly často stavěny v oblastech s větším výskytem především jehličnatých lesů. V dnešní době jsou sruby stavěny tradičními technologiemi výstavby srubů obohacené o nejnovější poznatky z výzkumu vlastností a konzervace dřeva pro dosažení delší životnosti stavby a zachování krásného vzhledu srubu.

Již v prvopočátku při výběru dřeva je nejdůležitějším faktorem kvalita, přirozená krása a linie dřeva, tak aby sruby dosáhly vysoké životnosti, která je u srubových staveb až překvapující.

Výstavba srubového domuStromy, které neodpovídájí daným normám (nekvalitní, nebo poškozené dřevo, případně dřevo, které trpí točivostí) jsou odstraněny a pro výstavbu srubu tak zůstanou jen ty nejlepší kousky.

Prvním krokem u zpracování kmenů pro srub je zbavení dřeva kůry, což je tradičně prováděno ručně. Takto upravené kmeny jsou ošetřeny proti škůdcům, dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním. Než započne samotná realizace stavby srubu, jsou vybírány kmeny, které k sobě nejvíce pasují.


Hrubá srubová stavbaPři sestavování srubu je do každé klády vyřezána drážka, která kopíruje křivost každé další navazující klády. Klády jsou v drážkách zatepleny minerální vatou, nebo ovčí vlnou. Jednotlivé kmeny sestaveného srubu jsou následně označeny čísly a na stěny srubu se rozkreslí místa průchodu elektroinstalace podle příslušného výkresu. Jakmile je vše rozkresleno, tak začíná demontáž srubu a podle schématického plánu jsou navrtány budoucí rozvody elektřiny.

Po rozebrání srubu jsou kmeny naloženy na kamion a dopraveny na místo kde bude srub následně finálně umístěn. Sestavení srubu na finálním místě je za pomocí jeřábu a šikovných rukou tesařů. Veškěré dokončovací práce jsou realizovány přímo na místě. Před samotným dokončením srubu a realizací interiéru je nutné dodržet technologické přestávky pro sesednutí srubu. Délka této technologické přestávky je závislá od použité srubové technologie výstavby srubu a pohybuje se v řádech měsíců. V tomto období si srub sedá a zpevňují se jednotlivé zámky (propojení kmenů, lafet)


Základní technologie výstavby srubů jsou:Norská technologie výstavby srubu

Norská srubová technologieNorská technologie se vyznačuje použitím ze dvou stran opracovaných klád ( prizem ). Vnitřní a venkovní povrch stěn je u srubu postaveného touto technologií rovný. Norská technologie se vyznačuje použitím jedinečného "norského spoje", který je vytvořen ručně tesařskou sekerou a proto se také někdy nazývá "sekerová technologie". Unikátnost tohoto spoje spočívá v tom, že při usazování a vysychání srubu, které je nevyhnutelné i u velni vyschlého dřeva, se do sebe prvky rohových spojů díky vlastní hmotnosti zaklíní. To brání deformování a „protáčení“ lafety kvůli značným vnitřním napětím.

Jako opatření proti vybočení klád ve stěnách, a tím narušení rovnosti stěn srubové stavby, jsou prizmy ve svislém směru spojeny dřevěnými kolíky. Do prizmy je vyvrtán otvor a do něj je vložen kolík a propojen s prvkem stěny pod ním. Kolíky jsou vyrobeny ze stejného druhu dřeva jako je celý srub.

U Norského způsobu výstavby je po montáži jednotlivých prvků nutná technologická přestávka z důvodu sesedání srubu vlivem vysychání dřeva. Tato přestávka je u norské technologie v délce 5 - 9 měsíců podle velikosti a složitosti srubové stavby. Po uplynutí této doby je možné přistoupit ke změření stavebních otvorů a získání přesných rozměrů jako podkladu pro zhotovení oken a dveří na míru.Kanadská technologie výstavby srubu

Kanadský spoj - kanadská srubová technologieKanadská technologie se vyznačuje použitím přirozených kulatin jako hlavního stavebního prvku. Kmeny srubu jsou zbaveny kůry a poté jsou připraveny k opracování na stavební prvky této technologie. Tento způsob výstavby srubu si žádá velkou šikovnost a přesnost zpracování. Mezery mezi jednotlivými kládami u kanadské technologie chybí, stěny působí jako souvislý masiv.
Absence mezer mezi kládami se dosahuje použitím speciálního přípravku a izolace se umístí podél klády v izolační drážce. Vždy jsou zachovány všechny přirozené tvary klády, což každému srubu dodává neopakovatelnost a individuální charakter. Vrcholem tesařského umění jsou těsné spoje s přesností na milimetr.

Výjimečností kanadské technologie je zachování pevné vnější vrstvy kulatiny, což brání stěnám, aby promrzaly při mrazivých teplotách a výrazně zvyšuje životnost srubové stavby. Šetrně zachovaná svrchní vrstva se podílí na správné filtraci vzduchu kulatinou, vytváří ideální a charakteristické mikroklima uvnitř stavby. Chlad v létě a teplo v zimě. Navíc zachování této vrstvy (vnějších 3-5 cm) chrání kulatinu proti vlivům vnějšího prostředí, tvorbě plísní, modrání a změnám struktury pod vlivem UV-záření.


 

Nabídka dřevostaveb

Nabídka nízkoenergetických dřevostaveb Lucern s.r.o. Nabídka srubových domů Monivet s.r.o. Nabídka roubených domů Monivet-Tajga s.r.o.